Hietalahti Merja, Yliopistonopettaja/University Teacher

Hietalahti Merja, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 6822 351
Oppiaine:
Psykologia / Psychology
Huone:
RUU B436

PsT (psykologia)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

 • suunnittelu ja kehittäminen 
 • opetus 
 • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat 

Muut tehtävät / osaamisalueet 

 • kehityspsykologia
 • persoonallisuuspsykologia 

 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Alkuperäisartikkeli kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä

 • 1) Hietalahti, M., Tolvanen, A., Pulkkinen, L. & Kokko, K. (2018). Relationships between Personality Traits and Values in Middle-Aged Men and Women. The Journal of Happiness and Well-Being, 6(1), 18–32.
 • 2) Hietalahti, M., Rantanen, J. & Kokko, K. (2016). Do Life Goals Mediate the Link between

Personality Traits and Mental Well-Being? The Journal of Happiness and Well-Being, 4(1), 72–89.

 • 3) Hietalahti, M., Tolvanen, A. & Kokko, K. (2015). Values and Personal Life Investment in Middle-Age: Measures and Relations. Journal of Adult Development, 22(4), 206–220. Doi:10.1007/s10804-015-9212-7.

                          

Alkuperäisartikkeli kotimaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä

 • 1) Hietalahti, M., Helkama, K. & Kokko, K. (2018). Henkisyysarvo, perimmäisten kysymysten pohdinta ja henkinen hyvinvointi keski-iässä. Psykologia, 53 (1), 11–26.
 • 2) Nieminen, I., Rantanen, J., Hietalahti, M. & Kokko, K. (2014). Heijastavatko työn ja perheen yhteensovittamisen kokemukset yksilön elämänarvoja? Työelämän tutkimus, 12 (2), 116–136.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

 • 1) Hietalahti, M. (2017). Elämänarvot keski-iässä: Psykometrinen rakenne ja yhteydet persoonallisuuden piirteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Väitöskirjani lectio praecursoria. Psykologia, 52(05), 411–415.

 

Opinnäytteet

Kandidaatintyö

 • 1) Hietalahti, M. (2008). EEG-mittaus, herätevasteet ja masentuneiden herätevasteet emotionaalisiin ärsykkeisiin. Psykologian laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

 Pro gradu (julkaistu)

 • 1) Hietalahti, M. (2009). Persoonallisuuden piirteiden, elämänarvojen ja hyvinvoinnin väliset yhteydet keski-ikäisillä. Psykologian laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän

Lisensiaatintyö

 • 1) Hietalahti, M. (2015). Values, personal life investments and personality traits in middle-age. Psykologian laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

 

Artikkeliväitöskirja (julkaistu)

 • 1) Hietalahti, M. (2016). Elämänarvot keski-iässä: Psykometrinen rakenne ja yhteydet persoonallisuuden piirteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 564. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.