Hiltunen Kati, Yliopistonopettaja/University Teacher

Hiltunen Kati, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 473 0513
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Studies in Writing

Oppiarvo / Degree

FM (Viestintä ja KUMU) / M.A. (Communication and Cultures, communities and change)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: Kirjoittamisen perusopintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning