Hollström-Mikkonen Fanni, Yliopistonopettaja/University Teacher

Hollström-Mikkonen Fanni, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
046 922 3354
Oppiaine:
Kauppatieteet, johtaminen / Economics, management
Huone:
RUU B422

Oppiarvo / Degree

KTM / Master of Science in Economics and Business Administration

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications