Huovinen Mirva, Varajohtaja, kehittämispäällikkö/Vice Director, Head of Administration and Development

Huovinen Mirva, Varajohtaja, kehittämispäällikkö/Vice Director, Head of Administration and Development
Puhelinnumero:
040 805 3112
Huone:
RUU C422
  • Talous- ja henkilöstöasioiden valmistelu
  • Sopimusten valmistelu
  • Strategisten linjausten ja päätösten toimeenpano
  • Toiminnan arviointiin ja kehittämiseen osallistuminen; yksikön laatuvastaava
  • Yhteistyöoppilaitostoiminnan yleiskoordinointi
  • Laitoksen yleishallinto (mm. tilat ja arkistointi)
  • Henkilöstön perehdyttäminen