Joensuu Juri, yliopistonopettaja

kirjoittaminen
Oppiaine:
kirjoittaminen

FT (kirjallisuus)

Kirjoittamisen oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat