Junttila Enni, Yliopistonopettaja/University Teacher

Junttila Enni, Yliopistonopettaja/University Teacher
Oppiaine:
Draamakasvatus / Drama Education

Oppiarvo / Degree

FM (englannin kieli), aineenopettaja / Master’s degree in English language

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

Taidekasvatuksen jatko-opiskelija / Doctoral student in art education

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications