19.01.2018

Kaari Ursula, Koulutussuunnittelija/Education Coordinator

Kaari Ursula, Koulutussuunnittelija/Education Coordinator
Sähköposti:
ursula.kaari@jyu.fi
Puhelinnumero:
050 428 0807

Yleistä ohjausta ja neuvontaa opiskelukäytänteistä saat myös opiskelijapalveluidemme yhteisestä numerosta  040 576 7760.

Oppiaineet

 • elämänkatsomustieto
 • filosofia
 • sosiaalityö
 • sosiologia
 • valtio-oppi
 • yhteiskuntapolitiikka
 • viestintä- ja kieliopinnot
 • yhteiskuntatieteet ja filosofia

Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskelukäytänteisiin liittyen

 • ilmoittautuminen
 • opintomaksut
 • opinto-oikeudet
 • opintojen suoritustavat ja aikataulut
 • tentit
 • todistukset ja opintosuoritusotteet

Viestintä ja kieliopintoihin liittyvät hallintotehtävät

 • opintotarjonnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
 • opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto
 • opetusjärjestelyt ja tuntiopetuksen koordinointi
 • opiskelijoiden ohjaus
 • laitos- ja sidosryhmäyhteistyö