11.01.2018

Kaikkonen Anna, Pedagoginen johtaja, yliopistonopettaja/ Pe­da­go­gical Head, University Teacher

suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä
Kaikkonen Anna, Pedagoginen johtaja, yliopistonopettaja/ Pe­da­go­gical Head, University Teacher
Puhelinnumero:
+358 40 805 3240
Oppiaine:
suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä

FM (suomen kieli), äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • kielen rakenne (erityisesti morfologia)
  • kirjasuomen historia
  • sanastontutkimus