Kaikkonen Anna, Koulutusvarajohtaja, yliopistonopettaja/ Pe­da­go­gical Head, University Teacher

Kaikkonen Anna, Koulutusvarajohtaja, yliopistonopettaja/ Pe­da­go­gical Head, University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 3240
Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language
Huone:
RUU C422

FM (suomen kieli), äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Koulutusvarajohtajan tehtävät

Vastaan avoimen yliopiston pedagogisista linjauksista ja kehittämisestä sekä pedagogisen toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Tehtäviini kuuluu mm. perehdyttää uudet opettajat toimintaamme sekä järjestää opettajillemme tilaisuuksia ja tukea verkko-opetuksen kehittämiseen. Lisäksi osallistun tiedekuntayhteistyöhön ja kansainvälisen toiminnan suunnitteluun. 

Olen mukana erilaisissa työryhmissä, kuten avoimen sisäisessä johtoryhmässä ja tvt-ryhmässä sekä yliopiston sisällä koulutusvarajohtajien verkostossa. Toimin yksikkömme koulutuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana.

Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • semantiikka ja morfologia
  • sananmuodostus
  • sanastontutkimus
  • varhaisnykysuomen kieli