Karjalainen Sirpa, Yliopistonopettaja / University Teacher

Puhelinnumero:
050 5651 444
Oppiaine:
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Huone:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius