Karjula Emilia, Yliopistonopettaja / University Teacher

Oppiaine:
Kirjoittaminen / Studies in Writing

Oppiarvo / Degree

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications