Kataja-aho Saana, Yliopistonopettaja/University Teacher

Kataja-aho Saana, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 3565
Oppiaine:
Bio- ja ympäristötieteet, luonnonvarat ja ympäristö / Biological and Environmental Science, Natural Resources and environment
Huone:
YA C323.2

Oppiarvo

FT

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat

Muut osaamisalueet

  • metsäekologia
  • soveltava ekologia
  • maaperäbiologia


Tieteellinen toiminta