Kiviniemi Ari, Yliopistonopettaja/University teacher

Kiviniemi Ari, Yliopistonopettaja/University teacher
Puhelinnumero:
040 805 4649
Oppiaine:
Kemia / Chemistry
Huone:
RUU C425

Oppiarvo

FM

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut