Julkaisut

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä. (2017). <i>Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa : kehittämisryhmän loppuraportti</i>. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2017:34. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5</a>

Kokko, T. (2015). Teknologian hyödyntäminen oppimisessa. <i>eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto</i>, <i>2015</i>(2), 20-27. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334</a>

Kokko, T. (2015). Erityispedagogiikan kesäkoulu 2015 Turussa. <i>eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto</i>, <i>2015</i>(2), 30-31. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika22015.pdf?cs=1440526334</a>

Kokko, T. (2015). Ruusupuisto ja tutkimusyhteistyötä edistävä työympäristö. <i>eErika : erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto</i>, <i>2015</i>(3), 8. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika32015.pdf?cs=1447955134" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika32015.pdf?cs=1447955134</a>

Kokko, T., Pesonen, H., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences. <i>Human Technology</i>, <i>11</i>(1), 57-70. <a href="https://doi.org/10.17011/ht/urn.201505061740" target="_blank">https://doi.org/10.17011/ht/urn.201505061740</a>

Ojala, T., Räty, L., Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). <i>Erityinen tuki : Erityisen tuen toteutuminen sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omistamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä. VETURI-hankkeen kartoitus II</i>. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto. eErika. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3108713/veturi_2-kartoitus_lopullinen_web-versio.pdf?cs=1422269261" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3108713/veturi_2-kartoitus_lopullinen_web-versio.pdf?cs=1422269261</a>

Pesonen, H., Itkonen, T., Jahnukainen, M., Kontu, E., Kokko, T., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2015). The implementation of new special education legislation in Finland. <i>Educational policy</i>, <i>29</i>(1), 162-178. <a href="https://doi.org/10.1177/0895904814556754" target="_blank">https://doi.org/10.1177/0895904814556754</a>

Pirttimaa, R., Kokko, T., Räty, L., Kontu, E., Pesonen, H., & Ojala, T. (2015). Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. In F. Dovigo, C. Favella, F. Gasparini, A. Pietrocarlo, V. Rocco, & E. Zappell (Eds.), <i>Special Education Needs and Inclusive Practices : An International Perspective. Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive : Una prospettiva internazionale. Conference Proceedings = Atti del Convegno</i> (pp. 149-153). University of Bergamo.

Pirttimaa, R., Räty, L., Kokko, T., & Kontu, E. (2015). Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetus ennen ja nyt. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), <i>Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen</i> (pp. 179-200). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 67. <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59618" target="_blank">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59618</a>

Kokko, T. (2014). ITK 2014. <i>eErika</i>, <i>2014</i>(2), 22-23. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika22014.pdf?cs=1407064074" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika22014.pdf?cs=1407064074</a>

Kokko, T. (2014). Erityispedagogiikan kesäkoulu 2014. <i>eErika</i>, <i>2014</i>(3), 9. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014</a>

Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2014). <i>Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla tuen tarpeen taustalla on vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvamma tai autismin kirjon diagnoosi. VETURI-hankkeen kartoitus 2013.</i>. VETURI-hanke; Helsingin yliopisto;Jyväskylän yliopisto. eErika: erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3010918/veturiraportti04022014.pdf?cs=1394801201" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3010918/veturiraportti04022014.pdf?cs=1394801201</a>

Ojala, T., & Kokko, T. (2014). VETURI syksyllä 2014. <i>eErika</i>, <i>2014</i>(3), 38-41. <a href="http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014" target="_blank">http://www.peda.net/img/portal/3010525/eerika32014_final.pdf?cs=1414949014</a>