Koskinen Maarit, Yliopistonopettaja/University Teacher

Koskinen Maarit, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 4246
Oppiaine:
Kasvatustiede ja perheopinnot / Education and Family Studies

Oppiarvo

KT (kasvatustiede)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • määrälliset tutkimusmenetelmät
  • kandidaatintutkielmien ohjaus

Tieteellinen toiminta