Kotkamaa Reeta, Yliopistonopettaja / University Teacher

Puhelinnumero:
050 475 5727
Oppiaine:
Aikuiskasvatustiede ja kasvatustiede / Adult Education and Education
Huone:
137 (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Oppiarvo / Degree

KM / Master of Arts (Education), FM / Master of Science

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning