Kuhmonen Petri, Yliopistonopettaja/University Teacher

filosofia
Kuhmonen Petri, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7872
Oppiaine:
elämänkatsomustieto
Huone:
RUU C434

Oppiaineet: yhteiskuntatieteet ja filosofia (po), yhteiskuntatieteet ja filosofia, filosofian opintosuunta ja elämänkatsomustieto

YTL (filosofia ja valtio-oppi)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • filosofinen ihmistutkimus
  • fenomenologia
  • opettamisen filosofia
  • dialogi-pedagogiikka

Tieteellinen toiminta