Julkaisut

Katsaus työn uuteen ruumiillisuuteen - ammatillisista hyveistä hyvän esittämiseen / Petri Kuhmonen*, Kirsi-Marja Saurén*. - // Agon - Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon 13 (2014): 2 s. 24-26

Näkökulmia dialogi-oppimiseen / Petri Kuhmonen*, - // Open uni. Avointa keskustelua oppimisesta (toim) Miisa Jääskeläinen*, Leena Penttinen*, Mervi Lamberg*, Mikko Saarimäki*. - Kopijyvä OY, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto, 1999. - ISBN ISBN 951-39-05

Kokemus, merkitys, vuorovaikutus - ajatuksia fenomenologisesta näkökulmasta / Petri Kuhmonen*. - // Toimintaterapeutti 4 (1999): 1 s. 5-8