Julkaisut

Kuhmonen, P., & Saurén, K.-M. (2014). Katsaus työn uuteen ruumiillisuuteen - ammatillisista hyveistä hyvän esittämiseen. Agon, 13 (2), 24-26.

Kuhmonen, P. (1999). Näkökulmia dialogi-oppimiseen. In M. Jääskeläinen, L. Penttinen, M. Lamberg, & M. Saarimäki (Eds.), Open uni. Avointa keskustelua oppimisesta (pp. 95-105). Kopijyvä OY, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto.

Kuhmonen, P. (1999). Kokemus, merkitys, vuorovaikutus - ajatuksia fenomenologisesta näkökulmasta. Toimintaterapeutti, 4 (1), 5-8.