Julkaisut

Kananen, P., & Kytölä, L. (2016). How to develop a pedagogic and workable MOOC. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), Conference Proceedings : The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2016. Enhancing European Higher Education : “Opportunities and impact of new modes of teaching” (pp. 599-606). European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).

Koski, H., Kytölä, L., & Talamo, A. (2015). Aikuisopetus tarvitsee uuden opetussuunnitelman. Mitä tämä voisi tarkoittaa avoimessa yliopistossa?. Yliopistopedagogiikka, 22 (2), 39-42.