Julkaisut

Kananen, P., & Kytölä, L. (2016). How to develop a pedagogic and workable MOOC. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), <i>Conference Proceedings : The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2016. Enhancing European Higher Education : “Opportunities and impact of new modes of teaching”</i> (pp. 599-606). European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). <a href="http://conference.eadtu.eu/images/Proceedings/Conference_proceedings_2016_defcompressed2.pdf" target="_blank">http://conference.eadtu.eu/images/Proceedings/Conference_proceedings_2016_defcompressed2.pdf</a>

Koski, H., Kytölä, L., & Talamo, A. (2015). Aikuisopetus tarvitsee uuden opetussuunnitelman. Mitä tämä voisi tarkoittaa avoimessa yliopistossa?. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>22</i>(2), 39-42. <a href="https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/10/koski-kytc3b6lc3a4-talamo.pdf" target="_blank">https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/10/koski-kytc3b6lc3a4-talamo.pdf</a>