Julkaisut

Pedagogical approaches for e-assessment with authentication and authorship verification in Higher Education / Alexandra Okada, Ingrid Noguera, Lyubka Alexieva, Anna Rozeva, Serpil Kocdar, Francis Brouns, Tarja Ladonlahti*, Denise Whitelock, Ana‐Elena Guerrero‐Roldán. - // British Journal of Educational Technology Wiley-Blackwell Publishing Ltd. 50 (2019): 6 s. 3264-3282

Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia / Tarja Ladonlahti*, Merja Laamanen*, Sanna Uotinen*. - // Ruusupuiston uutiset Jyväskylän yliopisto 2018 (2018): 4 <https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2>

The Potential of the TeSLA Authentication System to Support Access to e-Assessment for Students With Special Educational Needs and Disabilities (Sofia University Experience)/ R. Peytcheva-Forsyth, B. Yovkova, Tarja Ladonlahti*. - // ICERI 2017 Proceedings : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain(toim) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED, 2017. - ICERI Proceedings; - ISBN 978-84-697-6957-7

Pedagogical Design of Interactive Online Lectures : Instructional Intervention in Distance Education / Anneli Sarja*, Marja Leena Böök*, Sanna Uotinen*, Tarja Ladonlahti*. - // The Online Journal of Distance Education and e-Learning - Sakarya: TOJDEL 5 (2017): 2 s. 69-81 <http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf>

Kun hevonen karkasi kesken tentin – verkko-opiskelun mahdollisuuksia uusiin opetussuunnitelmiin? / Tarja Ladonlahti*. - // Tiedeblogi Jyväskylän yliopisto 11.05.2016 (2016): <https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/ladonlahti>

Students in higher education with reading and writing difficulties / Raija Pirttimaa*, Marjatta Takala, Tarja Ladonlahti*. - // Education Inquiry Umeå Universitet 6 (2015): 1 s. 5-23

Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa / Tarja Ladonlahti*, Sanna Uotinen*, Johanna Mykkänen*, Marja Leena Böök*, Kirsi-Marja Saurén*, - // Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (toim) Päivikki Jääskelä*, Ulla Klemola*, Marja-Kristiina Lerkkanen*, Anna-Maija Poikkeus*, Helena Rasku-Puttonen*, Anneli Eteläpelto*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2013. - 194 s. - ISBN 978-951-39-5182-5 (nid.)

Opettajien yhteistyö voimavarana / Johanna Mykkänen*, Marja Leena Böök*, Kirsi Sauré n, Sanna Uotinen*, Tarja Ladonlahti*, - // Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (toim) Päivikki Jääskelä*, Ulla Klemola*, Marja-Kristiina Lerkkanen*, Anna-Maija Poikkeus*, Helena Rasku-Puttonen*, Anneli Eteläpelto*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2013. - 194 s. - ISBN 978-951-39-5182-5 (nid.)

Olennaista etsimässä: ohjauksen ja palautteenannon kehittäminen opettajan työssä / Tarja Ladonlahti*, - // Kirjoittajan matkassa (toim) Anne Mari Rautiainen*, Satu Vuori. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto, 2012. - 55 s. - ISBN 978-951-39-4674-6 (nid.)

Ammatillisesta erityisopetuksesta tuettuun ammattiin opiskeluun - näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja koulutuksen kehittämiseen / Maija Hirvonen, Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa. - // Kasvatus (toim) Joel Kivirauma. Suomen kasvatustieteellinen seura r.y. 40 (2009): 2 s. 158-167

Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. / Aimo Naukkarinen*, Tarja Ladonlahti*, Timo Saloviita*. - // Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. - Helsinki: Opetushallitus (2007): <http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,527,6980,8914.>

Uudenlaisia erityisopettajia aikuisten oppimisen tueksi / Tarja Ladonlahti*. - // Aikuiskasvatus 26 (2006): 1 s. 45-46

Osallistava kasvatus ja opettajankoulutuksen haasteet / Aimo Naukkarinen*, Tarja Ladonlahti*. - // Kasvatus - Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura r.y. 37 (2006): 4 s. 343-358

Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa / Tarja Ladonlahti*. - // Sosiaali-lääketieteellinen aikakauslehti (2005): 1 s. 72-76

Johdanto / Tarja Ladonlahti*, - // Arjen tähtiä ja tarinoita (toim) Tarja Ladonlahti*, A. Rajalahti. 2004.

Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa/ Tarja Ladonlahti*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. - 176 s. - Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 255 - ISBN 951-39-1974-9

Toimetonta tarkkailua vai tavoitteellista toimintaa? / Tarja Ladonlahti*. - // Päivätoimintaseminaari -julkaisu (toim) Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Kehitysvammaisten palvelusäätiö (2003): s. 6-7

Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. / Aimo Naukkarinen*, Timo Saloviita*, Tarja Ladonlahti*. - // Erityisopetuksen portaali. Opetushallitus 1 (2002): 1 <http://www.edu.fi>

Sitoutuminen, joustavat resurssit ja yhteistyö - välineitä kaikille yhteiseen kouluun / Aimo Naukkarinen*, Tarja Ladonlahti*, - // Inkluusion haaste koululle (toim) Timo Saloviita*, Aimo Naukkarinen*, Pentti Murto. - Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. - ISBN 952-451-039-1

Oppimisen merkitys ja mahdollisuudet yhteisöön liittymisen tukemisessa / Tarja Ladonlahti*, - // Erityispedagogiikka ja aikuisuus (toim) Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa. - Espoo: Palmenia-kustannus, 2000. - ISBN 951-45-8768-5

Johdanto / Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa*, - // Erityispedagogiikka ja aikuisuus (toim) Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa*. - Helsinki: Palmenia-kustannus, 2000. - 220 s. - ISBN 951-45-8768-5

Erityispedagogiikka ja aikuisuus / Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa, Irma Kakkuri, Elina Kontu, Ulla Lehtinen, Helena Mehtäläinen, Tarja Mänty, Hannu Puupponen, Teuvo Taipale, Tapio Vaherva, (toim) Tarja Ladonlahti*, Raija Pirttimaa*. - Helsinki: Palmenia-kustannus, 2000. - 220 s. - ISBN 9514587685

Yhdessä vai erikseen? / Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*. - // Spektri 8 (1999): 3 s. 8-9 - ISBN 1235-3620

Erityispedagogiikan kohderyhmät tieteenalan määritelmissä, tutkintovaatimuksissa ja opinnäytetöissä / Raija Pirttimaa*, Tarja Ladonlahti*, - // Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (toim) Simo Vehmas*, Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*. - Juva: Atena, 1998. - ISBN 951-796-128-6

Johdanto / Simo Vehmas*, Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*, - // Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (toim) Simo Vehmas*, Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*. - Juva: Atena kustannus, 1998. - ISBN 951-796-128-6

Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet / Simo Vehmas*, Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*, (toim) Simo Vehmas*, Tarja Ladonlahti*, Aimo Naukkarinen*. - Juva: Atena kustannus, 1998. - 380 s.

"Ne vaativat niin paljon huomiota..." Hoitohenkilökunnan käsityksiä psykiatrisissa sairaaloissa olevista kehitysvammaisiksi luokitelluista asukkaista/ Tarja Ladonlahti*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, ERityispedagogiikan laitos, 1995. - 81 s. - Research Reports; 55 - ISBN 951-34-0573-7

Psykiatrisiin sairaaloihin sijoitettujen kehitysvammaisten tausta ja tulevaisuus/ Tarja Ladonlahti*. - // Erityispedagogiikan tutkijankoulutuksen nykytila(toim) Tuunainen, Kari, Savolainen, Hannu, Savolainen, Pirjo. - Joensuu: Joensuun yliopisto, kasvatustieteidne tiedekunta, 1992. - Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita; 42 - ISBN 951-708-074-3