Julkaisut

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Puupponen, H., & Kärkkäinen, T. (2022). Does the law matter? An empirical study on the accessibility of Finnish higher education institutions’ web pages. <i>Universal Access in the Information Society</i>, <i>Early online</i>. <a href="https://doi.org/10.1007/s10209-022-00931-6" target="_blank">https://doi.org/10.1007/s10209-022-00931-6</a>

Eftring, H., Olaussen, E. J., Petrie, H., Saarela, M., Ladonlahti, T., & Torkildsby, A. B. (2021). From Face-to-Face to Online UDeL Camps : Supporting Staff at Higher Education Institutions in Developing Universal Design for eLearning (UDeL). In I. Verma (Ed.), <i>Universal Design 2021 : From Special to Mainstream Solutions</i> (pp. 144-160). IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics, 282. <a href="https://doi.org/10.3233/SHTI210392" target="_blank">https://doi.org/10.3233/SHTI210392</a>

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Uotinen, S., Okada, A., Bañeres, D., & Koçdar, S. (2021). Acceptability of the e-authentication in higher education studies : views of students with special educational needs and disabilities. <i>International Journal of Educational Technology in Higher Education</i>, <i>18</i>(1), Article 4. <a href="https://doi.org/10.1186/s41239-020-00236-9" target="_blank">https://doi.org/10.1186/s41239-020-00236-9</a>

Ladonlahti, T. Saavutettavuutta ja monikanavaisuutta digipedagogiikkaan. <i>Ruusupuiston kärkiuutiset</i>, (2). <a href="https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2020/4" target="_blank">https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2020/4</a>

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. (2020). Ensuring Diverse User Experiences and Accessibility While Developing the TeSLA e-Assessment System. In D. Baneres, M. E. Rodríguez, & A. E. Guerrero-Roldán (Eds.), <i>Engineering Data-Driven Adaptive Trust-based e-Assessment Systems : Challenges and Infrastructure Solutions</i> (pp. 213-238). Springer. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 34. <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-29326-0_10" target="_blank">https://doi.org/10.1007/978-3-030-29326-0_10</a>

Uotinen, S., Ladonlahti, T., & Laamanen, M. (2020). Developing E-Authentication for E-Assessment : Diversity of Students Testing the System in Higher Education. <i>European Journal of Open, Distance and E-Learning</i>, <i>23</i>(2), 99-115. <a href="https://doi.org/10.2478/eurodl-2020-0013" target="_blank">https://doi.org/10.2478/eurodl-2020-0013</a>

Kallinen-Kuisma, M., Nieminen, M., & Ladonlahti, T. (2019). Sähköiset tunnistustyökalut lisäävät etäopiskelumahdollisuuksia. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>26</i>(3), 27-30. <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/12/31/tunnistustyokalut-etaopiskelu/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/12/31/tunnistustyokalut-etaopiskelu/</a>

Okada, A., Noguera, I., Alexieva, L., Rozeva, A., Kocdar, S., Brouns, F., Ladonlahti, T., Whitelock, D., & Guerrero‐Roldán, A. (2019). Pedagogical approaches for e-assessment with authentication and authorship verification in Higher Education. <i>British Journal of Educational Technology</i>, <i>50</i>(6), 3264-3282. <a href="https://doi.org/10.1111/bjet.12733" target="_blank">https://doi.org/10.1111/bjet.12733</a>

Saarela, M., Eftring, H., Petrie, H., Torkildsby, A. B., & Ladonlahti, T. (2019). Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning Perspective. <i>HAMK Unlimited : Journal</i>, <i>28.8.2019</i>. <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051127200" target="_blank">http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051127200</a>

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia. <i>Ruusupuiston uutiset</i>, (4). <a href="https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2" target="_blank">https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2</a>

Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B., & Ladonlahti, T. (2017). The Potential of the TeSLA Authentication System to Support Access to e-Assessment for Students With Special Educational Needs and Disabilities (Sofia University Experience). In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), <i>ICERI 2017 Proceedings : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain</i> (pp. 4593-4602). IATED. ICERI Proceedings. <a href="https://doi.org/10.21125/iceri.2017.1232" target="_blank">https://doi.org/10.21125/iceri.2017.1232</a>

Sarja, A., Böök, M. L., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2017). Pedagogical Design of Interactive Online Lectures : Instructional Intervention in Distance Education. <i>The Online Journal of Distance Education and e-Learning</i>, <i>5</i>(2), 69-81. <a href="http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf" target="_blank">http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf</a>

Ladonlahti, T. (2016, 11.05.2016). Kun hevonen karkasi kesken tentin – verkko-opiskelun mahdollisuuksia uusiin opetussuunnitelmiin?. <i>Tiedeblogi</i>. <a href="https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/ladonlahti" target="_blank">https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/ladonlahti</a>

Pirttimaa, R., Takala, M., & Ladonlahti, T. (2015). Students in higher education with reading and writing difficulties. <i>Education Inquiry</i>, <i>6</i>(1), 5-23. <a href="https://doi.org/10.3402/edui.v6.24277" target="_blank">https://doi.org/10.3402/edui.v6.24277</a>

Ladonlahti, T., Uotinen, S., Mykkänen, J., Böök, M. L., & Saurén, K.-M. (2013). Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), <i>Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa</i> (pp. 53-59). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mykkänen, J., Böök, M. L., n, K. S., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2013). Opettajien yhteistyö voimavarana. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), <i>Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa</i> (pp. 153-158). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ladonlahti, T. (2012). Olennaista etsimässä: ohjauksen ja palautteenannon kehittäminen opettajan työssä. In A. M. Rautiainen, & S. Vuori (Eds.), <i>Kirjoittajan matkassa</i> (1, pp. 53-55). Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto.

Hirvonen, M., Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (2009). Ammatillisesta erityisopetuksesta tuettuun ammattiin opiskeluun - näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. <i>Kasvatus</i>, <i>40</i>(2), 158-167.

Naukkarinen, A., Ladonlahti, T., & Saloviita, T. (2007). Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut.. <i>Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut.</i>. <a href="http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,527,6980,8914." target="_blank">http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,527,6980,8914.</a>

Ladonlahti, T. (2006). Uudenlaisia erityisopettajia aikuisten oppimisen tueksi. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>26</i>(1), 45-46. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.93667" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.93667</a>

Naukkarinen, A., & Ladonlahti, T. (2006). Osallistava kasvatus ja opettajankoulutuksen haasteet. <i>Kasvatus</i>, <i>37</i>(4), 343-358.

Ladonlahti, T. (2005). Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa. <i>Sosiaali-lääketieteellinen aikakauslehti</i>, (1), 72-76.

Ladonlahti, T. (2004). Johdanto. In T. Ladonlahti, & A. Rajalahti (Eds.), <i>Arjen tähtiä ja tarinoita</i>.

Ladonlahti, T. (2004). <i>Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 255.

Ladonlahti, T. (2003). Toimetonta tarkkailua vai tavoitteellista toimintaa?. <i>Päivätoimintaseminaari -julkaisu</i>, .

Naukkarinen, A., Saloviita, T., & Ladonlahti, T. (2002). Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut.. <i>Erityisopetuksen portaali. Opetushallitus</i>, <i>1</i>(1). <a href="http://www.edu.fi" target="_blank">http://www.edu.fi</a>

Naukkarinen, A., & Ladonlahti, T. (2001). Sitoutuminen, joustavat resurssit ja yhteistyö - välineitä kaikille yhteiseen kouluun. In T. Saloviita, A. Naukkarinen, & P. Murto (Eds.), <i>Inkluusion haaste koululle</i> (pp. 96-124). PS-kustannus.

Ladonlahti, T. (2000). Oppimisen merkitys ja mahdollisuudet yhteisöön liittymisen tukemisessa. In T. Ladonlahti, & R. Pirttimaa (Eds.), <i>Erityispedagogiikka ja aikuisuus</i> (pp. 17-42). Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (2000). Johdanto. In T. Ladonlahti, & R. Pirttimaa (Eds.), <i>Erityispedagogiikka ja aikuisuus</i> (pp. 11-15). Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (Eds.). (2000). <i>Erityispedagogiikka ja aikuisuus</i>. Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (1999). Yhdessä vai erikseen?. <i>Spektri</i>, <i>8</i>(3), 8-9.

Pirttimaa, R., & Ladonlahti, T. (1998). Erityispedagogiikan kohderyhmät tieteenalan määritelmissä, tutkintovaatimuksissa ja opinnäytetöissä. In S. Vehmas, T. Ladonlahti, & A. Naukkarinen (Eds.), <i>Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet</i> (pp. 40-53). Atena.

Vehmas, S., Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (1998). Johdanto. In S. Vehmas, T. Ladonlahti, & A. Naukkarinen (Eds.), <i>Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet</i> (pp. 20-25). Atena kustannus.

Vehmas, S., Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (Eds.). (1998). <i>Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet</i>. Atena kustannus.

Ladonlahti, T. (1995). <i>"Ne vaativat niin paljon huomiota..." Hoitohenkilökunnan käsityksiä psykiatrisissa sairaaloissa olevista kehitysvammaisiksi luokitelluista asukkaista</i>. Jyväskylän yliopisto, ERityispedagogiikan laitos. Research Reports, 55.

Ladonlahti, T. (1992). Psykiatrisiin sairaaloihin sijoitettujen kehitysvammaisten tausta ja tulevaisuus. In K. Tuunainen, H. Savolainen, & P. Savolainen (Eds.), <i>Erityispedagogiikan tutkijankoulutuksen nykytila</i> (pp. 251-259). Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, 42.