Julkaisut

Laamanen, Merja; Ladonlahti, Tarja; Uotinen, Sanna; Okada, Alexandra; Bañeres, David; Koçdar, Serpil (2021). Acceptability of the e-authentication in higher education studies : views of students with special educational needs and disabilities. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18 (1), 4. DOI: 10.1186/s41239-020-00236-9

Ladonlahti, Tarja (2020). Saavutettavuutta ja monikanavaisuutta digipedagogiikkaan. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2020 (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2020/4

Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (2020). Ensuring Diverse User Experiences and Accessibility While Developing the TeSLA e-Assessment System. In Baneres, David; Rodríguez, M. Elena; Guerrero-Roldán, Ana Elena (Eds.) Engineering Data-Driven Adaptive Trust-based e-Assessment Systems : Challenges and Infrastructure Solutions (pp. 213-238). Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 34. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-29326-0_10

Uotinen, Sanna; Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja (2020). Developing E-Authentication for E-Assessment : Diversity of Students Testing the System in Higher Education. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 23 (2), 99-115. DOI: 10.2478/eurodl-2020-0013

Kallinen-Kuisma, Minna; Nieminen, Matti; Ladonlahti, Tarja (2019). Sähköiset tunnistustyökalut lisäävät etäopiskelumahdollisuuksia. Yliopistopedagogiikka, 26 (3), 27-30. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/12/31/tunnistustyokalut-etaopiskelu/

Okada, A., Noguera, I., Alexieva, L., Rozeva, A., Kocdar, S., Brouns, F., . . . Guerrero‐Roldán, A. (2019). Pedagogical approaches for e-assessment with authentication and authorship verification in Higher Education. British Journal of Educational Technology, 50 (6), 3264-3282. doi:10.1111/bjet.12733

Saarela, Merja; Eftring, Håkan; Petrie, Helen; Torkildsby, Anne Britt; Ladonlahti, Tarja (2019). Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning Perspective. HAMK Unlimited : Journal, 28.8.2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051127200

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. (2018). Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2

Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B., & Ladonlahti, T. (2017). The Potential of the TeSLA Authentication System to Support Access to e-Assessment for Students With Special Educational Needs and Disabilities (Sofia University Experience). In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI 2017 Proceedings : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain (pp. 4593-4602). IATED. doi:10.21125/iceri.2017.1232

Sarja, A., Böök, M. L., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2017). Pedagogical Design of Interactive Online Lectures : Instructional Intervention in Distance Education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 5 (2), 69-81. http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf

Ladonlahti, T. (2016, 11.05.2016). Kun hevonen karkasi kesken tentin – verkko-opiskelun mahdollisuuksia uusiin opetussuunnitelmiin?. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/ladonlahti

Pirttimaa, R., Takala, M., & Ladonlahti, T. (2015). Students in higher education with reading and writing difficulties. Education Inquiry, 6 (1), 5-23. doi:10.3402/edui.v6.24277

Ladonlahti, T., Uotinen, S., Mykkänen, J., Böök, M. L., & Saurén, K.-M. (2013). Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 53-59). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mykkänen, J., Böök, M. L., n, K. S., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2013). Opettajien yhteistyö voimavarana. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 153-158). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ladonlahti, T. (2012). Olennaista etsimässä: ohjauksen ja palautteenannon kehittäminen opettajan työssä. In A. M. Rautiainen, & S. Vuori (Eds.), Kirjoittajan matkassa (pp. 53-55). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto.

Hirvonen, M., Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (2009). Ammatillisesta erityisopetuksesta tuettuun ammattiin opiskeluun - näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Kasvatus, 40 (2), 158-167.

Naukkarinen, A., Ladonlahti, T., & Saloviita, T. (2007). Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,527,6980,8914.

Ladonlahti, T. (2006). Uudenlaisia erityisopettajia aikuisten oppimisen tueksi. Aikuiskasvatus, 26 (1), 45-46. doi:10.33336/aik.93667

Naukkarinen, A., & Ladonlahti, T. (2006). Osallistava kasvatus ja opettajankoulutuksen haasteet. Kasvatus, 37 (4), 343-358.

Ladonlahti, T. (2005). Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa. Sosiaali-lääketieteellinen aikakauslehti, (1), 72-76.

Ladonlahti, T. (2004). Johdanto. In T. Ladonlahti, & A. Rajalahti (Eds.), Arjen tähtiä ja tarinoita.

Ladonlahti, T. (2004). Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa. : Jyväskylän yliopisto.

Ladonlahti, T. (2003). Toimetonta tarkkailua vai tavoitteellista toimintaa?. Päivätoimintaseminaari -julkaisu, 6-7.

Naukkarinen, A., Saloviita, T., & Ladonlahti, T. (2002). Yhteinen koulu kaikille. Opetushallituksen erityisopetuksen portaali, edu.fi -verkkosivut. Erityisopetuksen portaali. Opetushallitus, 1 (1). http://www.edu.fi

Naukkarinen, A., & Ladonlahti, T. (2001). Sitoutuminen, joustavat resurssit ja yhteistyö - välineitä kaikille yhteiseen kouluun. In T. Saloviita, A. Naukkarinen, & P. Murto (Eds.), Inkluusion haaste koululle (pp. 96-124). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Ladonlahti, T. (2000). Oppimisen merkitys ja mahdollisuudet yhteisöön liittymisen tukemisessa. In T. Ladonlahti, & R. Pirttimaa (Eds.), Erityispedagogiikka ja aikuisuus (pp. 17-42). Espoo: Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (2000). Johdanto. In T. Ladonlahti, & R. Pirttimaa (Eds.), Erityispedagogiikka ja aikuisuus (pp. 11-15). Helsinki, Finland: Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (Eds.). (2000). Erityispedagogiikka ja aikuisuus. : Palmenia-kustannus.

Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (1999). Yhdessä vai erikseen?. Spektri, 8 (3), 8-9.

Pirttimaa, R., & Ladonlahti, T. (1998). Erityispedagogiikan kohderyhmät tieteenalan määritelmissä, tutkintovaatimuksissa ja opinnäytetöissä. In S. Vehmas, T. Ladonlahti, & A. Naukkarinen (Eds.), Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (pp. 40-53). Juva: Atena.

Vehmas, S., Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (1998). Johdanto. In S. Vehmas, T. Ladonlahti, & A. Naukkarinen (Eds.), Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (pp. 20-25). Juva: Atena kustannus.

Vehmas, S., Ladonlahti, T., & Naukkarinen, A. (Eds.). (1998). Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. : Atena kustannus.

Ladonlahti, T. (1995). "Ne vaativat niin paljon huomiota..." Hoitohenkilökunnan käsityksiä psykiatrisissa sairaaloissa olevista kehitysvammaisiksi luokitelluista asukkaista. : Jyväskylän yliopisto, ERityispedagogiikan laitos.

Ladonlahti, T. (1992). Psykiatrisiin sairaaloihin sijoitettujen kehitysvammaisten tausta ja tulevaisuus. In T. Kari, S. Hannu, & S. Pirjo (Eds.), Erityispedagogiikan tutkijankoulutuksen nykytila (pp. 251-259). Joensuu: Joensuun yliopisto, kasvatustieteidne tiedekunta.