Lintunen Jarmo, Yliopistonopettaja/University Teacher

Lintunen Jarmo, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 186 2360
Oppiaine:
Draamakasvatus / Drama Education
Huone:
RUU C424

Oppiarvo

KM, FM, Lto

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Tieteellinen ja taiteellinen toiminta