Määttälä Jukka, Yliopistonopettaja/University Teacher

Puhelinnumero:
040 0714 128
Oppiaine:
Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta / Information technology, teaching and student guidance, research and projects
Huone:
Kokkola: 411B

Oppiarvo / Degree

 

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

 

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications