Maunumäki Minna, Yliopistonopettaja/University Teacher

Maunumäki Minna, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 6318 868
Oppiaine:
Varhaiskasvatustiede, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede / Early Childhood Education , Education and Adult education
Huone:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 120

Oppiarvo / Degree

Oppiarvo KT (Kasvatustiede) / Doctor of Philosophy (Education)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Kandidaatintöiden ohjaus / Supervision of bachelor’s theses
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät / Qualitative research methods
  • Koordinaattori: Uarctic - verkosto ja & ACCESS (Arctic Conference on Educational Sciences) seminaari / Coordinator: Uarctic- network & ACCESS (Arctic Conference on Educational Sciences) seminar  https://www.uarctic.org/ 

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications