Mikkonen Ville, Yliopistonopettaja/University Teacher

Mikkonen Ville, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 476 7156
Oppiaine:
Kauppatieteet / Economics
Huone:
RUU B422

Oppiarvo / Degree

KTM / Master of Science in Economics and Business Administration

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning