Julkaisut

Moilanen, S., Aunola, K., May, V., Sevón, E., & Laakso, M.-L. Nonstandard Work Hours and Single Versus Coupled Mothers? : Work-to-Family Conflict. Family Relations, 68 (2), 213-231 (2019). doi:10.1111/fare.12353 Open access

Moilanen, S., May, V., Räikkönen, E., Sevón, E., & Laakso, M.-L. Mothers’ non-standard working and childcare-related challenges : A comparison between lone and coupled mothers. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 36-52 (2016). doi:10.1108/IJSSP-11-2014-0094 Open access

Murtorinne-Lahtinen, M., Moilanen, S., Tammelin, M., Rönkä, A., & Laakso, M.-L. Mothers’ non-standard working schedules and family time : enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 119-135 (2016). doi:10.1108/IJSSP-02-2015-0022 Open access

Jokinen, K., Malinen, K., Pirskanen, H., Moilanen, S., Rautakorpi, S., Harju-Veijola, M., . . . , & Kuronen, M. Lapset kertovat perheestä - mitä kuulemme?. In J. Reivinen, & L. Vähäkylä (Eds.), Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen (pp. 175-197). Helsinki, Finland: Gaudeamus (2013).