Mykkänen Markus, Yliopistonopettaja / University Teacher

Mykkänen Markus, Yliopistonopettaja / University Teacher
Puhelinnumero:
050 465 7164
Oppiaine:
Viestintä / Communications
Huone:
RUU B422

Oppiarvo / Degree

FT (yhteisöviestintä)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Mediasuhteet / Media relations
  • Viestintä ja vaikuttaminen / Communication and persuasion
  • Organisaatioviestintä / Organizational communication
  • Tutkimusmenetelmät / Research methods

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications