Nieminen Matti, Yliopistonopettaja/University Teacher

Nieminen Matti, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7773
Oppiaine:
Yhteiskuntatieteet ja filosofia, sosiologian opintosuunta / Social sciences and philosophy, Sociology
Huone:
RUU C440

Oppiaineet: yhteiskuntatieteet ja filosofia (po), yhteiskuntatieteet ja filosofia, sosiologian opintosuunta ja sosiaalityö

YTM (sosiologia)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • ympäristösosiologia

Tieteellinen toiminta