Nieminen Matti, Yliopistonopettaja/University Teacher

sosiologia
Nieminen Matti, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7773
Oppiaine:
yhteiskuntatieteet ja filosofia, sosiologian opintosuunta
Huone:
RUU C434

Oppiaineet: yhteiskuntatieteet ja filosofia (po), yhteiskuntatieteet ja filosofia, sosiologian opintosuunta ja sosiaalityö

YTM (sosiologia)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • ympäristösosiologia

Tieteellinen toiminta