Julkaisut

Globaalin ja paikallisen kohtaaminen luonnonsuojelussa/ Matti Nieminen*. - // Pohjoinen luontosuhde. Elämäntapa ja luonnon politisoituminen(toim) Leena Suopajärvi, Jarno Valkonen. - Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. - Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä; 43 - ISBN 951-634-839-4

Ei ghettoja, ei ees kunnon katuja. Hiphop suomalaisessa kontekstissa/ Matti Nieminen*. - // Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista(toim) Kimmo Saaristo. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. - Tietolipas; 194 - ISBN 951-746-498-3

The Socio-Cultural Dimensions of Conservation Conflicts / Matti Nieminen*. - // European Nature - Tilburg, The Netherlands: European Centre For Nature Conservation 2001 (2001): 6 s. 17-18 < >

All shades of green : the environmentalization of Finnish society/ Esa Konttinen*, Tapio Litmanen*, Matti Nieminen*, Marja Ylönen*. - Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1999. - 196 s. - SoPhi; 33 - ISBN 951-39-0425-3 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6484-9>

Four Waves of Environmental Protest / Esa Konttinen*, Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Marja Ylönen*. - // All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society - Jyväskylä: SoPhi, 1999. - ISBN 951-39-0425-3

Environmental Challenges in Finnish Countryside in the 1990s / Esa Konttinen*, Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Marja Ylönen*. - // All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society - Jyväskylä: SoPhi, 1999. - ISBN 951-39-0425-3

Bystanders, Bureaucrats and Local Bigwigs. Discourses of Democracy and Environmental Values in Finnish Parlamentary Debate on Land-Use Legislation Reform / Matti Nieminen*, - // All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society (toim) Esa Konttinen*, Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Marja Ylönen*. - Jyväskylä: SoPhi, 1999. - ISBN 951-39-0425-3

What Land? What Nature? What Threat? Controversy over Finnish Shorelines / Matti Nieminen*, - // All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society (toim) Esa Konttinen*, Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Marja Ylönen*. - Jyväskylä: SoPhi, 1999. - ISBN 951-39-0425-3

Introduction/ Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Esa Konttinen*, Marja Ylönen*. - // All shades of green. The environmentalization of Finnish society(toim) Esa Konttinen*, Matti Nieminen*, Tapio Litmanen*, Marja Ylönen*. - Jyväskylä: SoPhi, 1999. - SoPhi; - ISBN 951-39-0425-3