Julkaisut

Kallinen-Kuisma, M., Nieminen, M., & Ladonlahti, T. (2019). Sähköiset tunnistustyökalut lisäävät etäopiskelumahdollisuuksia. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>26</i>(3), 27-30. <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/12/31/tunnistustyokalut-etaopiskelu/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/12/31/tunnistustyokalut-etaopiskelu/</a>

Nieminen, M. (2003). Globaalin ja paikallisen kohtaaminen luonnonsuojelussa. In L. Valkonen, & J. Suopajärvi (Eds.), <i>Pohjoinen luontosuhde : elämäntapa ja luonnon politisoituminen</i> (pp. 145-162). Lapin yliopisto. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 43.

Nieminen, M. (2003). Ei ghettoja, ei ees kunnon katuja. Hiphop suomalaisessa kontekstissa. In K. Saaristo (Ed.), <i>Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista</i> (pp. 168-190). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas, 194.

Nieminen, M. (2001). The Socio-Cultural Dimensions of Conservation Conflicts. <i>European Nature</i>, <i>2001</i>(6), 17-18.

Konttinen, E., Litmanen, T., Nieminen, M., & Ylönen, M. (1999). <i>All shades of green : the environmentalization of Finnish society</i>. University of Jyväskylä. SoPhi, 33. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6484-9" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6484-9</a>

Konttinen, E., Nieminen, M., Litmanen, T., & Ylönen, M. (1999). Four Waves of Environmental Protest. In <i>All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society</i> (pp. 20-46). SoPhi.

Konttinen, E., Nieminen, M., Litmanen, T., & Ylönen, M. (1999). Environmental Challenges in Finnish Countryside in the 1990s. In <i>All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society</i> (pp. 47-82). SoPhi.

Nieminen, M. (1999). Bystanders, Bureaucrats and Local Bigwigs. Discourses of Democracy and Environmental Values in Finnish Parlamentary Debate on Land-Use Legislation Reform. In E. Konttinen, M. Nieminen, T. Litmanen, & M. Ylönen (Eds.), <i>All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society</i> (pp. 129-149). SoPhi.

Nieminen, M. (1999). What Land? What Nature? What Threat? Controversy over Finnish Shorelines. In E. Konttinen, M. Nieminen, T. Litmanen, & M. Ylönen (Eds.), <i>All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society</i> (pp. 180-196). SoPhi.

Nieminen, M., Litmanen, T., Konttinen, E., & Ylönen, M. (1999). Introduction. In E. Konttinen, M. Nieminen, T. Litmanen, & M. Ylönen (Eds.), <i>All shades of green. The environmentalization of Finnish society</i> (pp. 7-19). SoPhi. SoPhi.