Nikulainen Kirsi, Yliopistonopettaja/University Teacher

Nikulainen Kirsi, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7774
Oppiaine:
Kirjallisuus, suomen kieli / Literature, Finnish
Huone:
RUU C440

Oppiarvo

FM (kirjallisuus), äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut