Julkaisut

Uotinen, S., Tapola-Tuohikumpu, S., Talamo, A., Nummi, S., & Kautto-Knape, E. (2018). Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>25</i>(1), 52-55. <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitaitoja-oppimassa-verkossa/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitaitoja-oppimassa-verkossa/</a>

Moilanen, J., Era, T., Nummi, S., Malinen, K., & Tervanen, T. (2017). <i>Opas Suunta-ryhmän ohjaajalle : ideoita nuorten vanhempien ryhmätoiminnan ohjaamiseen</i>. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 238. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-468-8" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-468-8</a>

Nummi, S., & Moilanen, J. (2017). SUUNTA-ryhmästä tukea arkeen ja työurapolulle. <i>Elinikäisen ohjauksen verkkolehti</i>, <i>20.11.2017</i>. <a href="https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2017/11/20/suunta-ryhmasta-tukea-arkeen-ja-tyourapolulle/" target="_blank">https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2017/11/20/suunta-ryhmasta-tukea-arkeen-ja-tyourapolulle/</a>