Nykopp Minna, Yliopistonopettaja/University Teacher

Nykopp Minna, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 190 4463
Oppiaine:
Aikuiskasvatustiede, kasvatustiede / Adult Education and Education
Huone:
RUU C425

Oppiarvo

KM (kasvatustiede)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

 

My name is Minna Nykopp. I work as a university teacher at the Open University of the University of Jyväskylä, Finland. My main subjects are education and adult education. Moreover, I am a PhD Student at the Department of Education, the University of Jyväskylä. I am finishing my dissertation on collaborative writing and its importance for learning.

Publications

Refereed journal articles and book chapters:

Nykopp, M., Marttunen, M., & Erkens, G. (2019). Coordinating collaborative writing in an online environment. Journal of Computing in Higher Education, 31(3), 536–556.

Nykopp, M., Marttunen, M., & Laurinen, L. (2014). University students’ knowledge construction during collaborative writing face-to-face. In P, Klein, P. Boscolo, L. Kirkpatrick, & C. Gelati. Writing as a learning activity (pp.277–299) Studies in Writing 28. Leiden: Brill.

Salminen, T., Nykopp, M., Kiili, C., & Marttunen M. (2013). Yhteisölliset tekstitaidot
oppimisen edistäjinä. Teoksessa P. Jääskelä, U. Klemola, M-K. Lerkkanen, A-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (toim.): Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 61–70). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.


Pulkkinen, M., Marttunen, M. ja Laurinen, L. (2008). Vuorovaikutus pienryhmissä yhteistä
tekstiä kirjoitettaessa. Kasvatus 39 (5), 481–494.

Other publications:

Pulkkinen, M., Salminen, T., Vapalahti, K. & Kiili, C. 2008. Argumentointi tukee kriittistä ajattelua ja oppimista. Kielikukko 27 (2), 8–12.

Conference presentations:

Nykopp, M., & Marttunen, M. University students’ coordinating profiles during collaborative online writing. Paper presented at The Conference on Writing Research 2016, Liverpool, Great Britain, July 4.–6. 2016
Wilman, M., Hämäläinen, S., & Nykopp, M. Verkkokurssi joustavan opiskelun ja oppimisen edistäjänä. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 19.–20.11.2015.

Nykopp, M., & Marttunen, M. Coordinating collaborative writing in Goolge Docs environment. Paper accepted to be presented at the Conference on Writing Research 2014, Amsterdam, the Netherlands, August 27.–29. 2014.

Nykopp, M., Marttunen, M., & Laurinen L. University students’ knowledge construction during collaborative writing face-to-face. Paper presented at the 15th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany, August 27.–31.2013.

Nykopp, M. University student’s social regulation and content processing during collaborative writing in Google Docs. Paper presented in ICO Fall School, Girona, Spain, November 5–10. 2012.

Nykopp M., Marttunen, M., & Laurinen L. How can writing together promote university students’ knowledge construction? Paper presented at European Conference on Educational Research, Cádiz, Spain, September 18–21, 2012.

Nykopp, M., Marttunen, M., & Laurinen, L. Miten yliopisto-opiskelijat rakentavat tietoa yhteisöllisen kirjoittamisen aikana? Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Joensuu, 24 –25.11.2011.

Pulkkinen M., Marttunen M., & Laurinen L. University students’ knowledge construction through collaborative writing. Paper presented at SIG Writing Conference, Heidelberg, Germany, September 8.-10. 2010.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. ja Laurinen, L. Teknologia yhteisöllisen kirjoittamisen tukena. Esitelmä Finnish Reading Association ”Teknologia ja uudet tekstitaidot” – symposiumissa, Jyväskylän yliopisto, 23.–24.10. 2009.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. ja Laurinen, L. Lukeminen yhteisöllisen kirjoittamisen eri vaiheissa. Esitelmä Finnish Reading Association ”Huomisen tekstitaidot” -juhlaseminaarissa, Tampereen yliopisto, 7.–8. 11. 2008.

Pulkkinen, M., Marttunen, M., & Laurinen, L. How do university students discuss in small groups when they engage in collaborative writing? Paper presented at the European Conference on Educational Research in Gothenburg, Sweden, September 10-12, 2008.

Pulkkinen, M., Marttunen, M., & Laurinen, L. Miten yliopisto-opiskelijat keskustelevat pienryhmissä laatiessaan yhteistä kirjoitelmaa? Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 22–23.11. 2007.