Julkaisut

Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta / Annamaija Oksanen*, Kati Sahlman*, Elina Ratalahti*, Virpi Uotinen*. - // Psykologi Suomen Psykologiliitto ry. 2015 (2015): 4 s. 23

Auditiivisen ja kielellisen harjoittelun vaikutus kolmannella luokalla olevien heikkojen lukijoiden lukutaitoon/ Annamaija Oksanen*. - Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012. - 133 s. - Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 443 - ISBN 978-951-39-4812-2 (nid.) < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4813-9>