Julkaisut

Lyyra, P., Anttonen, S., Oksanen, A., Waselius, T., Waselius, S., Hietalahti, M., Lehtonen, K., & Uotinen, V. (2022). Korkeakouluasteen avointen etäopintojaksojen suorittamisen eri vaiheiden riskitekijät. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>29</i>(1). <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/korkeakouluasteen-avointen-etaopintojaksojen-suorittamisen-eri-vaiheiden-riskitekijat/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/korkeakouluasteen-avointen-etaopintojaksojen-suorittamisen-eri-vaiheiden-riskitekijat/</a>

Oksanen, A., Sahlman, K., Ratalahti, E., & Uotinen, V. (2015). Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta. <i>Psykologi</i>, <i>2015</i>(4), 23.

Oksanen, A. (2012). <i>Auditiivisen ja kielellisen harjoittelun vaikutus kolmannella luokalla olevien heikkojen lukijoiden lukutaitoon</i> [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 443. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4813-9" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4813-9</a>