Otsala Laura, Yliopistonopettaja/University Teacher

Otsala Laura, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 911 8531
Oppiaine:
Terveystieteet ja terveystieto/ Health Sciences and Health education
Huone:
RUU C424

Oppiarvo / Degree

TtM Terveystieteiden maisteri (terveyskasvatus)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Terveystieteiden tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen ohjaus / Guidance on data collection and scientific writing in health sciences