Pajanti Katriina, Yliopistonopettaja/University Teacher

Pajanti Katriina, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 525 8332
Oppiaine:
Psykologia / Psychology

Oppiarvo / Degree

YTM

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications