Pecoraro Maria, Yliopistonopettaja/University Teacher

Pecoraro Maria, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
050 478 7297
Oppiaine:
Markkinointi / Marketing
Huone:
RUU B422

Oppiarvo / Degree

 

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence