11.01.2018

Piippo Minna, Opintosihteeri/Study Secretary

Piippo Minna, Opintosihteeri/Study Secretary
Puhelinnumero:
050 428 0808

Yleistä ohjausta ja neuvontaa opiskelukäytänteistä saat myös opiskelijapalveluidemme yhteisestä numerosta  040 576 7760.

Oppiaineet

 • englannin kieli
 • historia
 • intercultural communication
 • kirjallisuus
 • kirjoittaminen
 • liikuntapsykologia
 • museologia
 • musiikkiterapia
 • suomen kieli
 • suomi toisena ja vieraana kielenä
 • taide ja kirjallisuus
 • viestintä ja media

Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskelukäytänteisiin liittyen

 • ilmoittautuminen
 • opintomaksut
 • opinto-oikeudet
 • opintojen suoritustavat ja aikataulut
 • tentit
 • todistukset ja opintosuoritusotteet