Julkaisut

Puro, E. (2011). Peruskoulun erityisopetuksen laatu oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien arvioimana. : Jyväskylän yliopisto.

Puro, E. (2011). Erika Puron väitöstilaisuudessaan 19.8.2011 esittämä lectio. Erika : erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto, 2011 (3), 25-26.

Puro, E., Sume, H., & Vehkakoski, T. (2011). Erityispedagogiikan tieteenalaidentiteetin rakentuminen professoreiden puheessa. Kasvatus, 42 (3), 243-255.

Vehkakoski, T., Sume, H., & Puro, E. (2011). Identities of special needs education in the discourse of Finnish professors of the field. European Journal of Special Needs Education, 26 (4), 429-442. doi:10.1080/08856257.2011.597175

Puro, E., & Sume, H. (2010). Erityispedagogikka tutkimuskohteena. Kielikukko, 29 (2), 17-18.

Kuorelahti, M., Savolainen, P., & Puro, E. (2005). Kaikille yhteisen koulun rakentaminen. In Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa (pp. 43-58). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto.

Puro, E. (2005). Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden kouluviihtyvyys. In E. Korkeakoski (Ed.), Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa. Osaraportti 1: Arviointiraportti (pp. 35-36). Koulutuksen arviointineuvosto. http://docplayer.fi/6111455-Koulutuksen-perusturva-ja-oppimisen-tuki-perusopetuksessa.html

Kuorelahti, M., Savolainen, P., & Puro, E. (2004). Erityistä tukea tarvitsevien peruskoululaisten opetuksen toimivuus Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunki.