Julkaisut

Erika Puron väitöstilaisuudessaan 19.8.2011 esittämä lectio / Erika Puro*. - // Erika : erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto EduCluster Finland 2011 (2011): 3 s. 25-26

Peruskoulun erityisopetuksen laatu oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien arvioimana/ Erika Puro*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011. - 164 s. - Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 417 - ISBN 978-951-39-4380-6 (nid.)

Erityispedagogiikan tieteenalaidentiteetin rakentuminen professoreiden puheessa / Erika Puro*, Helena Sume*, Tanja Vehkakoski*. - // Kasvatus - Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura 42 (2011): 3 s. 243-255

Identities of special needs education in the discourse of Finnish professors of the field / Tanja Vehkakoski*, Helena Sume*, Erika Puro*. - // European Journal of Special Needs Education - Iso-Britannia: Routledge 26 (2011): 4 s. 429-442

Erityispedagogikka tutkimuskohteena / Erika Puro*, Helena Sume*. - // Kielikukko 29 (2010): 2 s. 17-18

Kaikille yhteisen koulun rakentaminen/ Matti Kuorelahti*, Pirjo Savolainen*, Erika Puro*. - // Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa - Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto, 2005. - Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja; 10 - ISBN 951-39-2207-3

Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden kouluviihtyvyys/ Erika Puro*. - // Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa. Osaraportti 1: Arviointiraportti(toim) Esko Korkeakoski*. Koulutuksen arviointineuvosto, 2005. - Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja; 8 - ISBN 951-39-2203-0 < http://docplayer.fi/6111455-Koulutuksen-perusturva-ja-oppimisen-tuki-perusopetuksessa.html>

Erityistä tukea tarvitsevien peruskoululaisten opetuksen toimivuus Jyväskylässä / Matti Kuorelahti*, Pirjo Savolainen*, Erika Puro*. Jyväskylän kaupunki, 2004.