Julkaisut

Puro, E. (2011). <i>Peruskoulun erityisopetuksen laatu oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien arvioimana</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 417.

Puro, E. (2011). Erika Puron väitöstilaisuudessaan 19.8.2011 esittämä lectio. <i>Erika : erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto</i>, <i>2011</i>(3), 25-26.

Puro, E., Sume, H., & Vehkakoski, T. (2011). Erityispedagogiikan tieteenalaidentiteetin rakentuminen professoreiden puheessa. <i>Kasvatus</i>, <i>42</i>(3), 243-255.

Vehkakoski, T., Sume, H., & Puro, E. (2011). Identities of special needs education in the discourse of Finnish professors of the field. <i>European Journal of Special Needs Education</i>, <i>26</i>(4), 429-442. <a href="https://doi.org/10.1080/08856257.2011.597175" target="_blank">https://doi.org/10.1080/08856257.2011.597175</a>

Puro, E., & Sume, H. (2010). Erityispedagogikka tutkimuskohteena. <i>Kielikukko</i>, <i>29</i>(2), 17-18.

Kuorelahti, M., Savolainen, P., & Puro, E. (2005). Kaikille yhteisen koulun rakentaminen. In <i>Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa</i> (pp. 43-58). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 10.

Puro, E. (2005). Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden kouluviihtyvyys. In E. Korkeakoski (Ed.), <i>Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa. Osaraportti 1: Arviointiraportti</i> (pp. 35-36). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 8. <a href="http://docplayer.fi/6111455-Koulutuksen-perusturva-ja-oppimisen-tuki-perusopetuksessa.html" target="_blank">http://docplayer.fi/6111455-Koulutuksen-perusturva-ja-oppimisen-tuki-perusopetuksessa.html</a>

Kuorelahti, M., Savolainen, P., & Puro, E. (2004). <i>Erityistä tukea tarvitsevien peruskoululaisten opetuksen toimivuus Jyväskylässä</i>. Jyväskylän kaupunki.