Rautiainen Anne Mari, yliopistonopettaja

kirjoittaminen
Rautiainen Anne Mari, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
040 576 7778
Oppiaine:
kirjoittaminen

FM (kirjallisuus)

Kirjoittamisen oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • kirjoittaminen oppimisen työkaluna
  • tietokirjoittaminen

Kirjoittajan matkassa -blogi

Tutkimus