Rautiainen Anne Mari, Yliopistonopettaja/University Teacher

Rautiainen Anne Mari, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7778
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Studies in Writing
Huone:
RUU B422

Oppiarvo

FM (kirjallisuus)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • kirjoittaminen oppimisen työkaluna
  • tietokirjoittaminen

Kirjoittajan matkassa -blogi

Tutkimus