Julkaisut

Onko kirjoittamisen ilolle tilaa? / Anne Mari Rautiainen*. - // Scriptum : Creative Writing Research Journal - Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Arts and Culture Studies 3 (2016): 1 s. 60-85 <https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51329>

Kohtaamisia kirjoittajien ja kirjoittamisen opettajien kanssa / Anne Mari Rautiainen*. - // Scriptum : Creative Writing Research Journal - Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Arts and Culture Studies 2 (2015): 1 s. 220-226 <https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45242/scriptum2.pdf?sequence=1>

Polku 3 : blogin jäljillä / Heli Tyrväinen*, Mari Laine*, Christina Mantsinen*, Anne Mari Rautiainen*, - // Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen (toim) Päivikki Jääskelä*, Marja Kokko*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2015. - 1 s. - ISBN 978-951-39-6087-2 &lt; https://peda.net/jyu/julkaisut/is/blogin-j%C3%A4ljill%C3%A4&gt;

Kirjoitan: opinko? / Anne Mari Rautiainen*, - // Kirjoittajan matkassa (toim) Anne Mari Rautiainen*, Satu Vuori. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto, 2012. - 55 s. - ISBN 978-951-39-4674-6 (nid.)