Julkaisut

Martin, A., Rautiainen, A. M., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. (2022). Teachers as writing students : narratives of professional development in a leisure-time creative writing community. <i>Teacher Development</i>, <i>26</i>(3), 432-451. <a href="https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2083220" target="_blank">https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2083220</a>

Rautiainen, A. M., Tapola-Tuohikumpu, S., Eskola, P., & Saurén, K. (2021). Opettaja verkko-opetuksen pedagogisena käsikirjoittajana : ohjausta ja vuorovaikutusta avoimen yliopiston virtuaalisella kampuksella. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>41</i>(4), 347-354. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.112756" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.112756</a>

Saurén, K., Karjalainen, M., Rautiainen, A. M., Eskola, P., & Tapola-Tuohikumpu, S. (2020). Käytäntö kohtaa teorian : Avoimen yliopiston virtuaalinen kampus. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), <i>Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa</i> (pp. 57-62). Koulutuksen tutkimuslaitos. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4</a>

Rautiainen, A. M. (2016). Onko kirjoittamisen ilolle tilaa?. <i>Scriptum : Creative Writing Research Journal</i>, <i>3</i>(1), 60-85. <a href="https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51329" target="_blank">https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51329</a>

Rautiainen, A. M. (2015). Kohtaamisia kirjoittajien ja kirjoittamisen opettajien kanssa. <i>Scriptum : Creative Writing Research Journal</i>, <i>2</i>(1), 220-226. <a href="https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45242/scriptum2.pdf?sequence=1" target="_blank">https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45242/scriptum2.pdf?sequence=1</a>

Tyrväinen, H., Laine, M., Mantsinen, C., & Rautiainen, A. M. (2015). Polku 3 : blogin jäljillä. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), <i>Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen</i>. Jyväskylän yliopisto. <a href="https://peda.net/jyu/julkaisut/is/blogin-j%C3%A4ljill%C3%A4" target="_blank">https://peda.net/jyu/julkaisut/is/blogin-j%C3%A4ljill%C3%A4</a>

Rautiainen, A. M. (2012). Kirjoitan: opinko?. In A. M. Rautiainen, & S. Vuori (Eds.), <i>Kirjoittajan matkassa</i> (pp. 50-52). Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto.