Julkaisut

Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija (2020). Mitä arvioidaan, kun arvioidaan kuuntelemisen taitoja?. In Kollin, Laura; Mattila, Satu; Svala, Marjaana (Eds.) S2-ylioppilastekstejä 2019 (pp. 15-32). Vantaa: Suomenopettajat ry.

Vaarala, H., Tammelin-Laine, T., Bogdanoff, M., Nikula-Jäntti, T., Tarnanen, M., Suni, M., Seilonen, M., Mustonen, S., Kärkkäinen, K., Reiman, N., Virtanen, A., & Törmänen, S. (2020). <i>Perustaidot haltuun -koulutusmalli</i>. Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun

Kokkonen, Lotta; Pöyhönen, Sari; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija (2019). Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta.. In Kazi, Villiina; Alitolppa-Niitamo, Anne; Kaihovaara, Antti (Eds.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta, TEM oppaat ja muut julkaisut, 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7

Lehtonen, Tuija; Reiman, Nina (2019). Kotoutumiskoulutus muuttaa muotoaan : akateemisia taitoja rakentamassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10 (5). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2019/kotoutumiskoulutus-muuttaa-muotoaan-akateemisia-taitoja-rakentamassa

Lehtonen, Tuija; Reiman, Nina (2019). JYU.INTEGRA - yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2019 (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/2

Mustonen, Sanna; Reiman, Nina (2018). Valoa : S2 ja kirjallisuus. e-Oppi.

Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J., & Nissilä, L. (2016). Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus.

Alisaari, J., Reiman, N., & Vaarala, H. (2015). ”Tätä käytetään ja paljon!” : Suomi-kouluille ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.12.2015 (Joulukuu). http://www.kieliverkosto.fi/article/tata-kaytetaan-ja-paljon-suomi-kouluille-ensimmainen-yhteinen-opetussuunnitelmasuositus

Mustonen, S., & Reiman, N. (2015). Suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaitoa ohjaamassa. Virke, 2015 (1), 24-27.

Reiman, N. (2014). Yläkoulun S2-oppilaiden transitiivi-ilmausten käyttö Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 24, 183-220. doi:10.5128/LV24.07

Reiman, N., & Vaarala, H. (2013). Virheitä vai viestintää? Dialogin täydennyksen arvioinnista. : Suomi toisena kielenä -opettajat ry.

Reiman, N. (2011). Transitiivikonstruktio ikkunana syntaksin kehitykseen: infiniittiset rakenteet ja passiivi taidon indikaattoreina S2-oppijoiden teksteissä. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 3 (3), 142-157.

Reiman, N. (2011). Two faces of complexity: structural measures and diversity of constructions. Nordand Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 6 (2), 9-33.

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N., & Seilonen, M. (2010). On Becoming an Independent User. In I. Bartning, M. Martin, & I. Vedder (Eds.), Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research (pp. 57-79). European Second Language Association.

Reiman, N., & Mustonen, S. (2010). Yläkoulun suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaito. Kasvatus, 41 (2), 143-153.

Martin, M., & Reiman, N. (2008). Tutkivasta oppijasta tutkivaksi suomen kielen opettajaksi. In J. Keski-Levijoki (Ed.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta (pp. 43-50). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.