Riivari Elina, Yliopistonopettaja / University Teacher

Riivari Elina, Yliopistonopettaja / University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 4527
Oppiaine:
Johtaminen / Management
Huone:
B422

Oppiarvo / Degree

KTT, dosentti / DSc (Econ), title of docent

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance and supervision

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

  • Tutkimusaiheet: eettisyys ja innovatiivisuus organisaatioissa / Research topics: ethics and innovativeness in and around organizations
  • Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen! -projekti (2020-2023) https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tutkimus/hankkeet/fokus, https://www.fokukseen.fi/
  • Opinnäytetöiden ohjaus (pro gradut ja väitöskirjat, JSBE) / Supervision of Master and doctoral students at JSBE

Julkaisut / Publications