Julkaisut

Muoto ja muuttuva maailma / Kirsi-Marja Saurén*. - // Ruusupuiston uutiset Jyväskylän yliopisto 2016 (2016): 3 <https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-3/4-muoto>

Sulkasatoa : oopperahullun päiväkirja / Kirsi-Marja Saurén*. Aarni, 2016. - ISBN 978-952-7130-18-6

Miten yrittäjiä kasvatetaan? / Kirsi-Marja Saurén*. - // Aikuiskasvatus - Helsinki: Kansanvalistusseura; Aikuiskasvatuksen tutkimusseura 35 (2015): 4 s. 286-291

Lahjakkuutta tuhlataan liukuhihnoilla / Kirsi-Marja Saurén*. - // Agon - Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon 14 (2015): 3 s. 20-21 <http://agon.fi/article/lahjakkuutta-tuhlataan-liukuhihnoilla/>

The Ritualization of Progress : the Schooled Imagination / Kirsi-Marja Saurén*, Kaarina Määttä. - // Critical Eye on Education (toim) Satu Uusiautti, Kaarina Määttä. United Press Global, 2015. - 184 s. - ISBN 978-9949-532-45-2

New Educational Society : The Illich's Utophy / Kirsi-Marja Saurén*, Kaarina Määttä. - // Critical Eye on Education (toim) Satu Uusiautti, Kaarina Määttä. United Press Global, 2015. - 184 s. - ISBN 978-9949-532-45-2

Katsaus työn uuteen ruumiillisuuteen - ammatillisista hyveistä hyvän esittämiseen / Petri Kuhmonen*, Kirsi-Marja Saurén*. - // Agon - Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon 13 (2014): 2 s. 24-26

Ivan Illichin aikalaisdiagnoosi / Kirsi-Marja Saurén*. - // Agon - Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon 13 (2014): 1 s. 18-21 <http://agon.fi/article/ivan-illichin-aikalaisdiagnoosi/>

Kulttuurikuluttajan pohdintaa "hyvän maun" taiteesta ja tieteestä. / Kirsi-Marja Saurén*. - // Agon - Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon 13 (2014): 4 s. 18-22 <http://agon.fi/article/kulttuurikuluttajan-pohdintaa-hyvan-maun-taiteesta-ja-tieteesta/>

Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa / Tarja Ladonlahti*, Sanna Uotinen*, Johanna Mykkänen*, Marja Leena Böök*, Kirsi-Marja Saurén*, - // Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (toim) Päivikki Jääskelä*, Ulla Klemola*, Marja-Kristiina Lerkkanen*, Anna-Maija Poikkeus*, Helena Rasku-Puttonen*, Anneli Eteläpelto*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2013. - 194 s. - ISBN 978-951-39-5182-5 (nid.)

The Ritualization of Progress - the Schooled Imagination / Kirsi-Marja Saurén*, Kaarina Määttä. - // Journal for critical education policy studies Institute for Education Policy Studies 11 (2013): 3 s. 326-337 <http://www.jceps.com/wp-content/uploads/PDFs/11-3-15.pdf>

The Phenomenology of a Dissertation Process Process : The Limits of Structures and the Anarchy of Thinking / Kirsi-Marja Saurén*. - // Obsessed with the Doctoral Theses : Supervision and Support during the Dissertation Process (toim) Kaarina Määttä. - Rotterdam: Sense Publishers, 2012. - 171 s. - ISBN 978-94-6091-677-9

Systemaattinen analyysi Illichistä kasvatusajattelijana / Kirsi-Marja Saurén*. - // Tutkimusmatkalla : teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa (toim) Katariina Holma, Kaisu Mälkki. - Helsinki: Gaudeamus, 2011. - 211 s. - ISBN 978-952-495-189-0

New Educational Society. The Illich’s Utophy / Kirsi-Marja Saurén*, Kaarina Määttä. - // Pulso: Revista de Educacion - Madrid: Universidad de Alcala de Henares 2011 (2011): 34 s. 29-42 <http://revistapulso.cardenalcisneros.es/documentos/articulos/133.pdf>

Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat / Illichin utopia - kouluton yhteiskunta/ Kirsi-Marja Saurén*. - // Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat (toim) Kurtakko, Leinonen, Pehkonen. - Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2009. - Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; 19 - ISBN 978-952-484-281-5

Väitösprosessin fenomenologia : rakenteiden rajoja ja ajattelun anarkiaa / Kirsi-Marja Saurén*. - // Väitöskirjan lumo : tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus (toim) Kaarina Määttä. - Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. - 309 s. - ISBN 978-952-484-330-0