Julkaisut

Rautiainen, A. M., Tapola-Tuohikumpu, S., Eskola, P., & Saurén, K. (2021). Opettaja verkko-opetuksen pedagogisena käsikirjoittajana : ohjausta ja vuorovaikutusta avoimen yliopiston virtuaalisella kampuksella. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>41</i>(4), 347-354. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.112756" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.112756</a>

Saurén, K., Karjalainen, M., Rautiainen, A. M., Eskola, P., & Tapola-Tuohikumpu, S. (2020). Käytäntö kohtaa teorian : Avoimen yliopiston virtuaalinen kampus. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), <i>Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa</i> (pp. 57-62). Koulutuksen tutkimuslaitos. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4</a>

Sauren, K. (2016). <i>Sulkasatoa : oopperahullun päiväkirja</i>. Aarni.

Saurén, K.-M. Muoto ja muuttuva maailma. <i>Ruusupuiston uutiset</i>, (3). <a href="https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-3/4-muoto" target="_blank">https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-3/4-muoto</a>

Saurén, K.-M. (2015). Lahjakkuutta tuhlataan liukuhihnoilla. <i>Agon</i>, <i>14</i>(3), 20-21. <a href="http://agon.fi/article/lahjakkuutta-tuhlataan-liukuhihnoilla/" target="_blank">http://agon.fi/article/lahjakkuutta-tuhlataan-liukuhihnoilla/</a>

Saurén, K.-M. (2015). Miten yrittäjiä kasvatetaan?. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>35</i>(4), 286-291. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.94157" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.94157</a>

Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2015). The Ritualization of Progress : the Schooled Imagination. In S. Uusiautti, & K. Määttä (Eds.), <i>Critical Eye on Education</i> (pp. 65-78). United Press Global.

Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2015). New Educational Society : The Illich's Utophy. In S. Uusiautti, & K. Määttä (Eds.), <i>Critical Eye on Education</i> (pp. 169-182). United Press Global.

Kuhmonen, P., & Saurén, K.-M. (2014). Katsaus työn uuteen ruumiillisuuteen - ammatillisista hyveistä hyvän esittämiseen. <i>Agon</i>, <i>13</i>(2), 24-26.

Saurén, K.-M. (2014). Ivan Illichin aikalaisdiagnoosi. <i>Agon</i>, <i>13</i>(1), 18-21. <a href="http://agon.fi/article/ivan-illichin-aikalaisdiagnoosi/" target="_blank">http://agon.fi/article/ivan-illichin-aikalaisdiagnoosi/</a>

Saurén, K.-M. (2014). Kulttuurikuluttajan pohdintaa "hyvän maun" taiteesta ja tieteestä.. <i>Agon</i>, <i>13</i>(4), 18-22. <a href="http://agon.fi/article/kulttuurikuluttajan-pohdintaa-hyvan-maun-taiteesta-ja-tieteesta/" target="_blank">http://agon.fi/article/kulttuurikuluttajan-pohdintaa-hyvan-maun-taiteesta-ja-tieteesta/</a>

Ladonlahti, T., Uotinen, S., Mykkänen, J., Böök, M. L., & Saurén, K.-M. (2013). Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), <i>Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa</i> (pp. 53-59). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2013). The Ritualization of Progress - the Schooled Imagination. <i>Journal for critical education policy studies</i>, <i>11</i>(3), 326-337. <a href="http://www.jceps.com/wp-content/uploads/PDFs/11-3-15.pdf" target="_blank">http://www.jceps.com/wp-content/uploads/PDFs/11-3-15.pdf</a>

Saurén, K.-M. (2012). The Phenomenology of a Dissertation Process Process : The Limits of Structures and the Anarchy of Thinking. In K. Määttä (Ed.), <i>Obsessed with the Doctoral Theses : Supervision and Support during the Dissertation Process</i> (pp. 137-141). Sense Publishers.

Saurén, K.-M. (2011). Systemaattinen analyysi Illichistä kasvatusajattelijana. In K. Holma, & K. Mälkki (Eds.), <i>Tutkimusmatkalla : teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa</i> (pp. 85-93). Gaudeamus.

Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2011). New Educational Society. The Illich’s Utophy. <i>Pulso: Revista de Educacion</i>, <i>2011</i>(34), 29-42. <a href="https://doi.org/10.58265/pulso.5007" target="_blank">https://doi.org/10.58265/pulso.5007</a>

Saurén, K.-M. (2009). Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat / Illichin utopia - kouluton yhteiskunta. In K. Kurtakko, J. Leinonen, & M. Pehkonen (Eds.), <i>Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat : juhlakirja : Raimo Rajala 60 vuotta</i> (pp. 133-139). Lapin yliopisto. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 19.

Saurén, K.-M. (2009). Väitösprosessin fenomenologia : rakenteiden rajoja ja ajattelun anarkiaa. In K. Määttä (Ed.), <i>Väitöskirjan lumo : tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus</i> (pp. 99-106). Lapin yliopistokustannus.