Seilonen Marja, Yliopistonopettaja/University Teacher

Seilonen Marja, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 3224
Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language
Huone:
RUU C440

Oppiarvo

FT (suomen kieli)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • suomen kielen rakenne ja käyttö
  • kielitaidon arviointi
  • toisen kielen oppiminen

Tutkimus

  • työelämän kielitaito

 

Julkaisut