Julkaisut

Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin : ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa / Marja Seilonen*, Minna Suni*. - // Lähivõrdlusi. Lähivertailuja Eesti Rakenduslingvistika Uhing 26 (2016): 0 s. 450-480

Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla/ Marja Seilonen*, Minna Suni*, Marita Härmälä*, Reeta Neittaanmäki*. - // Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa(toim) Ari Huhta*, Raili Hildén. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 2016. - 225 s. - AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia; 9 - ISBN 978-951-9388-64-9 < http://journal.fi/afinla/article/view/60850>

Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi / Marja Seilonen*, Minna Suni*. - // Ammattikasvatuksen aikakauskirja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö 17 (2015): 2 s. 27-43

Tuntuuko, jos tästä painaa? Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja asiantuntijuus terveydenhuollon ammattilaisten teksteissä / Marja Seilonen*. - // Lähivõrdlusi. Lähivertailuja Eesti Rakenduslingvistika Uhing 24 (2014): 0 s. 221-242

Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa/ Marja Seilonen*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. - 218 s. - Jyväskylä studies in humanities; 197 - ISBN 978-951-39-5024-8 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5025-5>

Kuka tahansa ja muut määrittelemättömät henkilöt / Marja Seilonen*. - // Sutina - Helsinki: Suomi toisena kielenä -opettajat ry 2013 (2013): 2

Eräsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa / Marja Seilonen*. - // Virittäjä - Helsinki: Kotikielen Seura 2013 (2013): 1 <http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/7931>

On Becoming an Independent User/ Maisa Martin*, Sanna Mustonen*, Nina Reiman*, Marja Seilonen*. - // Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research(toim) Inge Bartning, Maisa Martin*, Ineke Vedder. European Second Language Association, 2010. - 252 s. - EUROSLA Monographs; 1 - ISBN 978-1-4466-6993-8 < http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html >

Személytelen kifejezések a magyar anyanyelvu finntanulók írásaiban / Marja Seilonen*. - // Kontrasztok (toim) Edit Bogár. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. - 178 s. - ISBN 978-80-223-2586-8

Suomen subjektittomien lauseiden vastineita unkarissa/ Marja Seilonen*. - // Hungarologische Beiträge(toim) László Keresztes, Juha Leskinen, Sándor Maticsák. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. - 202 s. - Hungarologische Beiträge; 3 - ISBN 951-34-0438-2