Julkaisut

Vaarala, H., Tammelin-Laine, T., Bogdanoff, M., Nikula-Jäntti, T., Tarnanen, M., Suni, M., Seilonen, M., Mustonen, S., Kärkkäinen, K., Reiman, N., Virtanen, A., & Törmänen, S. (2020). <i>Perustaidot haltuun -koulutusmalli</i>. Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun

Seilonen, M., & Suni, M. (2016). Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin : ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 26, 450-480. doi:10.5128/LV26.15

Seilonen, M., Suni, M., Härmälä, M., & Neittaanmäki, R. (2016). Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla. In A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 110-141). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Seilonen, M., & Suni, M. (2015). Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17 (2), 27-43. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2015_2_lehti.pdf

Seilonen, M. (2014). Tuntuuko, jos tästä painaa? Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja asiantuntijuus terveydenhuollon ammattilaisten teksteissä. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 24, 221-242. doi:10.5128/LV24.08

Seilonen, M. (2013). Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. : Jyväskylän yliopisto.

Seilonen, M. (2013). Kuka tahansa ja muut määrittelemättömät henkilöt. Sutina, 2013 (2).

Seilonen, M. (2013). Eräsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Virittäjä, 2013 (1). http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/7931

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N., & Seilonen, M. (2010). On Becoming an Independent User. In I. Bartning, M. Martin, & I. Vedder (Eds.), Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research (pp. 57-79). European Second Language Association.

Seilonen, M. (2008). Személytelen kifejezések a magyar anyanyelvu finntanulók írásaiban. In E. Bogár (Ed.), Kontrasztok (pp. 82-92). Bratislava: Univerzita Komenského.

Seilonen, M. (1995). Suomen subjektittomien lauseiden vastineita unkarissa. In L. Keresztes, J. Leskinen, & S. Maticsák (Eds.), Hungarologische Beiträge (pp. 151-167). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.