Julkaisut

Seilonen, M., & Suni, M. (2023). Assessing and Analysing Health Care Finnish : Test Performance and Lived Experiences. In J. Angouri, J. Kerekes, & M. Suni (Eds.), <i>Language, Migration and In/Exclusion in the Workplace</i> (pp. 95-121). Multilingual Matters. <a href="https://doi.org/10.21832/9781800416956-007" target="_blank">https://doi.org/10.21832/9781800416956-007</a>

Reiman, N., & Seilonen, M. (2022). Mitä kielitaidon arvioinnin pilottitesti paljastaa kotoutumisvaiheessa olevien korkeakoulutettujen suomenoppijoiden kirjoittamistaidosta?. In L. Aarikka, K. Priiki, & I. Ivaska (Eds.), <i>Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä : kielen rakenteet ja niiden käyttäjät Kirsti Siitosen tutkimuksellisina kiintopisteinä</i> (pp. 40-61). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. AFinLA-teema, 14. <a href="https://doi.org/10.30660/afinla.111517" target="_blank">https://doi.org/10.30660/afinla.111517</a>

Vaarala, H., Tammelin-Laine, T., Bogdanoff, M., Nikula-Jäntti, T., Tarnanen, M., Suni, M., Seilonen, M., Mustonen, S., Kärkkäinen, K., Reiman, N., Virtanen, A., & Törmänen, S. (2020). <i>Perustaidot haltuun -koulutusmalli</i>. Jyväskylän yliopisto. <a href="https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun" target="_blank">https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun</a>

Seilonen, M., & Suni, M. (2016). Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin : ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa. <i>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</i>, <i>26</i>, 450-480. <a href="https://doi.org/10.5128/LV26.15" target="_blank">https://doi.org/10.5128/LV26.15</a>

Seilonen, M., Suni, M., Härmälä, M., & Neittaanmäki, R. (2016). Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla. In A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), <i>Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa</i> (pp. 110-141). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 9. <a href="http://journal.fi/afinla/article/view/60850" target="_blank">http://journal.fi/afinla/article/view/60850</a>

Seilonen, M., & Suni, M. (2015). Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi. <i>Ammattikasvatuksen aikakauskirja</i>, <i>17</i>(2), 27-43. <a href="https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2015_2_lehti.pdf" target="_blank">https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2015_2_lehti.pdf</a>

Seilonen, M. (2014). Tuntuuko, jos tästä painaa? Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja asiantuntijuus terveydenhuollon ammattilaisten teksteissä. <i>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</i>, <i>24</i>, 221-242. <a href="https://doi.org/10.5128/LV24.08" target="_blank">https://doi.org/10.5128/LV24.08</a>

Seilonen, M. (2013). <i>Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 197. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5025-5" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5025-5</a>

Seilonen, M. (2013). Kuka tahansa ja muut määrittelemättömät henkilöt. <i>Sutina</i>, <i>2013</i>(2).

Seilonen, M. (2013). Eräsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. <i>Virittäjä</i>, <i>2013</i>(1). <a href="http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/7931" target="_blank">http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/7931</a>

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N., & Seilonen, M. (2010). On Becoming an Independent User. In I. Bartning, M. Martin, & I. Vedder (Eds.), <i>Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research</i> (pp. 57-79). European Second Language Association. EUROSLA Monographs, 1. <a href="http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html" target="_blank">http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html</a>

Seilonen, M. (2008). Személytelen kifejezések a magyar anyanyelvu finntanulók írásaiban. In E. Bogár (Ed.), <i>Kontrasztok</i> (pp. 82-92). Univerzita Komenského.

Seilonen, M. (1995). Suomen subjektittomien lauseiden vastineita unkarissa. In L. Keresztes, J. Leskinen, & S. Maticsák (Eds.), <i>Hungarologische Beiträge</i> (pp. 151-167). Jyväskylän yliopisto. Hungarologische Beiträge, 3.