Strömberg-Jakka Minna, Yliopistonopettaja/University Teacher

Puhelinnumero:
040 182 2166
Oppiaine:
Sosiaalityö / Social Work

Oppiarvo

VTM (sosiaalityö)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Osaamisalueet

  • aikuissosiaalityö
  • sosiaalityön kandidaatin tutkielmien ohjaus
  • sosiaalityön etiikka
  • sosiaalityön käytännönopetus
  • tieteellinen kirjoittaminen


Tieteellinen toiminta